Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Het mysterie van de melkrobots

Johan van Rijthoven is een Brabantse boer die net als zijn ouders graag een gezond melkveehoudersbedrijf wil overdragen aan zijn kinderen. Om de melkproductie te verhogen, schaft hij melkrobots aan. Na een goed lijkende start beginnen de problemen. De robots functioneren niet, de koeien willen er om mysterieuze redenen niet meer in en de melkproductie loopt zo hard terug dat het bedrijf met de ondergang wordt bedreigd. Van Rijthoven daagt de multinational en de lokale dealer van de melkrobots voor de rechter.

Een melkrobot moet bij je passen

Deze koe kijkt tevreden naar de camera

'Denk nu niet: ik zet zo'n melkrobot neer en dan komt alles vanzelf wel goed', zegt boer Jan, die wel goede ervaringen heeft met een melkrobot.

Lees het hele interview van Visie