Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

9999

Het bericht over het verzoek om euthanasie van een Belgische gevangene vanwege de uitzichtloosheid van zijn situatie in detentie zonder zicht op behandeling of vrijlating, deed ook in Nederland veel stof opwaaien. In de film 9999 toont filmmaker Ellen Vermeulen ons de dagelijkse leven van enkele bewoners van de Merksplas, een van de instellingen waar Belgische gedetineerden met psychiatrische problematiek verblijven