Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ik ben Kuba

Als het familieberdrijf failliet gaat, zijn de ouders van Kuba (12) en Mikolaj (8) genoodzaakt om Polen te verlaten om in het buitenland werk te zoeken. En zolang zijn ouders er niet zijn, moet Kuba voor zijn jongere broertje zorgen. Ik ben Kuba is een coming-of-age-film, over de ontwikkeling van Kuba tot opstandige tiener, die de verantwoordelijkheid die de volwassenen op zijn schouders hebben gelegd, niet langer accepteert en in opstand komt en zo zijn ouders dwingt ingrijpende besluiten te nemen.