Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

LUX: God achter de voordeur: God's own country

In de Verenigde Staten speelt religie een vanzelfsprekende rol in het maatschappelijk leven. Ook is het een wezenlijke factor in de politiek. Amerika is een immigratieland; naast protestanten, katholieken en joden, zijn er nu ook moslims, boeddhisten en hindoes. Volgens godsdienstsocioloog Jose Casanova zijn de Verenigde Staten de eerste nieuwe wereldsamenleving. Wat kunnen wij in Nederland leren van Amerika in het omgaan met religie? Eboo Patel, adviseur van Barack Obama inzake religie en levensbeschouwing, laat zijn licht erover schijnen.