Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

God achter de voordeur

‘Weg met de privileges van gelovigen in wet -en regelgeving’, klinkt de mantra van de liberale, blanke meerderheid luid en duidelijk. Religie is een privézaak en God hoort achter de voordeur. Dit alles vanwege het feit dat we in een geseculariseerd land leven, waar de rol van religie is uitgespeeld. En dat moet maar eens duidelijk zijn voor die ‘klaagchristenen’, om over achterlijke moslims nog maar te zwijgen. Maar laten zaken die ons heilig zijn zich wel zomaar privatiseren en achter de voordeur opsluiten? Zou bij deze poging God achter de voordeur op te sluiten niet veeleer de seculiere wens de vader van de gedachte zijn? Is er eigenlijk wel sprake van de verbanning van religie uit het publieke domein? En welke functie heeft het publieke domein als het gaat om de zichtbaarheid van religie?