Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

IKON Doc

Sampat Pal komt uit een regio in het noorden van India die geteisterd wordt door droogte, armoede en corruptie. Het leven is er zwaar, zeker voor vrouwen en voor de dalits (onaanraakbaren) die in het traditionele kastensysteem onderaan de maatschappelijke ladder staan. Geweld en intimidatie zijn aan de orde van de dag. Sampat raakte al vroeg doordrongen van de onrechtvaardigheid van het systeem. In 2006 richt ze de Gulabi Gang op, een organisatie van en voor vrouwen die onrecht tegen vrouwen en dalits aan de kaak stelt en voorlichting geeft om hen weerbaarder te maken. Gekleed in roze sari's en gewapend met een stok trekken de groepen vrouwen langs de dorpen. Op dit moment heeft de organisatie al duizenden leden, verspreid over een groot gebied. De film volgt Sampat Pal tijdens voorlichtingsbijeenkomsten waar ze nieuwe leden werft, bij een onderzoek naar de dood door verbranding van een jonge vrouw en bij conflicten in huiselijke kring. Ze is onbevreesd en rust niet voordat een officieel onderzoek wordt gestart en de daders worden gestraft. Maar blijven de vrouwen uit haar beweging net zo vasthoudend bij problemen in hun eigen familie, of krijgt de traditie dan toch de overhand?