Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Holland Doc

Verkrachting is één van de wapens in de burgeroorlog in de Democratische Republiek Congo. Het land wordt de afgelopen decennia geteisterd door tal van bloedige conflicten tussen regeringslegers en rebellen, waarbij al duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen. Een van de verschrikkingen is verkrachting op grote schaal door militairen. Het aantal vrouwen en meisjes dat hiervan het slachtoffer werd, ligt volgens schattingen op 150.000. Een aantal (oud-)soldaten vertelt hun verhaal. De meeste soldaten spreken voor het eerst over de gruweldaden die ze hebben begaan en zijn nauwelijks in staat hun gedrag onder ogen te zien. 'Het leger gaat over bevelen. Er is geen medelijden', zegt één van hen. Anderen worden geplaagd door een heftig schuldgevoel, omdat ze zich realiseren dat ze zich als beesten hebben gedragen. Legerkapitein Basima heeft zich ten doel gesteld voorlichting te geven en met soldaten in het land over hun daden te spreken, om zo te proberen de vicieuze cirkel van seksueel geweld te doorbreken. Een oud-soldaat gaat de confrontatie aan met het meisje dat hij in zijn diensttijd heeft verkracht. Een ander doet zijn bekentenis ten overstaan van een volle kerk en vraagt de gemeente om vergeving voor zijn daden. Het wordt duidelijk dat de weg naar zelfinzicht en verzoening lang en pijnlijk zal zijn.