Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Shout

Een man vraagt via een megafoon naar de gezondheid van een andere man. Die antwoordt vanuit de verte, via zijn eigen megafoon. In 1967 bezette Israël de Golanhoogten, tot dan Syrisch grondgebied. De annexatie in 1981 van het gebied door Israël, verscheurde complete Syrische families. Alleen door naar elkaar te schreeuwen hebben ze nog contact. De grenzen tussen Israël en Syrië gaan echter eens per jaar open om jongeren de kans te geven in Damascus te gaan studeren. Shout volgt de twee vrienden Ezat en Bayan die op hun achttiende de kans grijpen naar het onbekende vaderland te gaan. Het anonieme leven in de grote stad is echter minder eenvoudig dan gedacht, ook door de verwachtingen van het thuisfront. Vooral voor Bayan, die niet studeert voor een goedbetaalde baan als dokter of tandarts, maar naar de theaterschool gaat. Het avontuur leidt tenslotte tot een dilemma en als ze in de zomer terugkeren voor een vakantie moeten ze kiezen tussen een carrière in de grote stad en de warmte van hun familie en vrienden.