Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Wereldvrouwen: Doorbreek het zwijgen

In de Democratische Republiek Congo heersten tussen 1996 en 2002 twee bloedige oorlogen. Meer dan 80.000 vrouwen en meisjes werden hierbij slachtoffer van seksueel geweld. Nu de rust in veel delen van Congo is teruggekeerd, komen de gevolgen van deze verkrachtingen aan het licht. Het indringende verhaal van de diepgewortelde culturele problemen waar vrouwen na een verkrachting mee te maken krijgen wordt getoond. De meeste vrouwen verzwijgen hun leed. Ze zijn bang voor uitstoting door de gemeenschap. Verkrachting is een taboe, er wordt niet over gesproken. Twee getroffen echtparen vertellen voor het eerst en openhartig hun schrijnende verhaal. Het is de makers gelukt om ook de mannen aan het woord te krijgen. Zij vertellen hoe ze, onder druk van de omgeving, hun vrouwen hebben verstoten. Even opmerkelijk is dat ook soldaten en politiemannen openlijk hun (vaak stuitende) visie geven op het feit waarom de verkrachtingen in Congo doorgaan.