Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De vrouwen van Brukman (IKON documentaire)

In december 2001 wordt Argentinië opgeschrikt door een diepe economische crisis die het dagelijks leven totaal ontwricht. Wie de kans krijgt, brengt z'n spaargeld in veiligheid op een buitenlandse bank. Menig fabrieksdirecteur verlaat het land in hoop op betere tijden. Wanneer de naaisters van de kledingfabriek Brukman ontdekken dat de eigenaren het bedrijf onbeheerd hebben achtergelaten, besluiten zij de fabriek te bezetten en de productie zelf voort te zetten. Ze organiseren het werk volgens het zelfmanagement model, een inspirerend economisch experiment dat op dat moment in Argeninië opkomt. Is de merknaam Brukman eerst een synoniem voor lage lonen en uitbuiting, eind 2001 wordt het bedrijf een internationaal symbool voor een revolutionair experiment waarin het zelfbestuur van arbeiders centraal staat. Een portret van de vrouwen van Brukman bij hun strijd om de productie op gang te houden en de inbeslagname van de naaimachines te voorkomen, bij de uitzetting door de ordetroepen en het maandenlange juridische gevecht om weer toegang te krijgen tot het gebouw. Wat begint als een strijd om het bestaan, ontwikkelt zich tot een levensschool waarmee de vrouwen niet alleen hun werk en hun inkomen veilig weten te stellen, maar ook hun zelfbewustzijn hervinden.