Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nabijheid tot het einde

We volgen Marc Desmet, arts in het Virga Jesse-ziekenhuis in Hasselt, België. Hij is daar hoofd van de palliatieve afdeling en is naast arts ook Jezuïet. Een belangrijke vraag voor hem is of er in ons begrip van menswaardigheid nog plaats is voor het lijden. Het hoort tot de waardigheid van de mens om het lijden te bestrijden, maar wat we ook doen, er blijft lijden. Intensieve zorg zou volgens Desmet veel meer moeten bestaan uit aandacht voor het familieleven van de patiënt tijdens het sterven. Al het mogelijke doen moet veel ruimer worden opgevat dan alleen levensverlengende en fysisch-technische aspecten. Kan in een samenleving, die individualisme en autonomie hoog in het vaandel draagt, een palliatieve afdeling een oase zijn waar wordt herontdekt wat gemeenschap is? Desmet pleit voor 'autonomie in relatie' en stelt de prangende vraag of we elkaar nog tot last kunnen zijn.