Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Apartheidsstrijd

Het WK Voetbal is voor de Zuid-Afrikanen een internationale erkenning voor het feit dat er geen apartheid meer heerst. Dat de apartheid is afgeschaft, is mede te danken aan de internationale solidariteit met de apartheidsstrijd in het verleden. In de jaren zeventig en tachtig waren er in Nederland honderden groepen actief in de strijd tegen apartheid. Het racistische systeem, dat het samenleven tussen zwart en blank moest reguleren, werd in minder dan dertig jaar tijd onderuit gehaald. De economische boycot van Shell, de massademonstraties en de politieke lobby hebben daar zeker toe bijgedragen. Waarom was de anti-apartheidsbeweging in Nederland zo succesvol? Een aantal activisten van toen wordt gevolgd, onder wie Cor Groenendijk van de kerkelijke werkgroep Kairos, Sietse Bosgra van het Komitee Zuidelijk Afrika, zijn vrouw Trineke Weijdema en Conny Braam van de Anti Apartheidsbeweging Nederland. Hoe heeft het actievoeren hun leven beïnvloed of zelfs bepaald?