Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De strijd om Johannesburg

Met het WK Voetbal 2010 in het vooruitzicht begint het stadsbestuur van Johannesburg in 2006 aan een grote opknapbeurt van de verpauperde buurten in het centrum. Filmmaker Rehad Desai volgde deze grootstedelijke make-over vanaf het begin. Nu het project zijn voltooiing nadert, maakt Desai de balans op: wie zijn hier nu de winnaars en wie de verliezers?