Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Beschaving geeft ruimte aan verschil

Hoe gaan we om met verschillen in levensovertuiging en cultuur en welke rol speelt religie hierbij? Kunnen we het diepgaand met elkaar oneens zijn zonder het wederzijdse respect te verliezen? Een recept om tegenstellingen te overbruggen en het wij/zij denken achter ons te laten, op zoek naar een nieuw wij.