Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

IKON Documentaire: Het misdrijf van Abraham Prins

Amsterdam, Tweede Wereldoorlog. De Jood Abraham Prins loopt door een park dat voor Joden verboden is, om de trein te kunnen halen. Een overijverige agent maakt proces verbaal op en Prins krijgt een oproep om zich te melden. Hij geeft daar gehoor aan om zijn niet-joodse vrouw en kinderen niet in gevaar te brengen. Abraham Prins wordt gevangengenomen, naar Westerbork getransporteerd en uiteindelijk in Auschwitz vergast. Zijn kleinzoon, filmmaker Marcel Prins, vertelt het indringende levensverhaal van zijn grootvader door aan zijn twee opgroeiende kinderen. Er is rond het leven en de dood van Abraham Prins een leemte in het familiegeheugen ontstaan. Hoe kwam hij precies aan zijn einde en vooral: wat ging eraan vooraf? De vader van Marcel Prins wil er vanwege de pijnlijke herinneringen niet veel over kwijt. Toch wil de kleinzoon de geschiedenis opgraven en opnieuw vertellen. Als ode aan zijn grootvader, maar ook om haar door te vertellen aan zijn kinderen en volgende generaties. Het levensverhaal van Abraham Prins en het gewelddadige einde ervan mogen niet vergeten worden. Zorgvuldig trekt Marcel Prins alle sporen na, vanaf het begin van de oorlog tot aan de vermoedelijke sterfdag van zijn grootvader. Hij duikt in archieven en praat met familieleden en nog levende buren van zijn grootouders. Zo vindt hij onder meer de Nederlandse agent die destijds in het park het proces verbaal opmaakte dat zijn opa fataal werd. De man in kwestie is nog in leven. Marcel Prins zoekt hem op en voert een bizar gesprek met hem. Prins stuit op nog veel meer feiten. Stukje bij beetje past hij de puzzelstukjes in elkaar en wordt het onthutsende verhaal van 'het misdrijf' van Abraham Prins zichtbaar. Een verhaal dat de familiegeschiedenis van de filmmaker ruim zestig jaar geleden een noodlottige wending gaf.