Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nederland als gastheer

De publieke discussie over integratie bevat veel negatieve uitspraken over moslims, de koran en de islam. Uitspraken die de beeldvorming over moslims in Nederland beïnvloeden. Een aantal van deze in Nederland wonende moslims komt aan het woord over hun gastheer Nederland. Tegen de achtergrond van een steeds grimmiger wordend klimaat vraagt filmmaakster Marijke Vreeburg in Nederland wonende gast-moslims om zich te uiten over hun gastheer Nederland. Vreeburg: 'We houden de Nederlandse kijker een spiegel voor: kijk dit zijn jullie ook, deze eigenaardigheden zijn deel van de Nederlandse cultuur, het is allemaal minder vanzelfsprekend dan je denkt!' Aan het woord komen onder meer schrijfster Naema Tahir, politica Khadija Arib en acteur Sabri Saad el Hamus.