Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Koning zonder land

Papoea-voorman Nicolaas Jouwe krijgt in 1962 met z'n gezin een rijtjeshuis in Delft toegewezen. Tijdelijk, want hij is de gedoodverfde leider van het vrije Nieuw Guinea. Maar die onafhankelijke republiek Nieuw Guinea komt er nooit, omdat Nederland niet de steun weet te verwerven van de internationale gemeenschap. De inmiddels 84-jarige Jouwe staat voor een moeilijke keus. Zijn huis in Delft wordt afgebroken. Wat nu? Naar een verzorgingsflat? Of wil hij de laatste jaren van zijn leven slijten tussen zijn onderdanen op een koele heuvel in het door Indonesië bezette Papoea? Een bijna vergeten hoofdstuk van de Nederlandse koloniale geschiedenis wordt belicht. Door de ogen van Nicolaas Jouwe, zijn zoon en andere familieleden leren we de geschiedenis van Papoea vanuit een zeer persoonlijk perspectief kennen. Het leven van Nicolaas Jouwe stond helemaal in het teken van een ideaal: een vrij Papoea. Een ideaal dat met het verstrijken van de tijd steeds verder buiten bereik is gekomen. Nicolaas Jouwes jongste zoon Nico werd in Nederland geboren. Hij heeft zich tot voor kort niet erg beziggehouden met zijn wortels aan de andere kant van de wereld. Nu zijn vader overweegt terug te keren, moet hij de mogelijkheden daarvoor ter plekke onderzoeken. Alleen al dat voornemen dwingt hem na te denken over zijn plek in deze geschiedenis.