Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

That's life

Iedereen is zich wel bewust van de erbarmelijke omstandigheden waarin veel mensen moeten leven. Maar we komen meestal pas in actie als zich een (natuur)ramp voltrekt. Onder het motto bewustwording is het begin van elke verandering wijst de stichting First8 met creatieve campagnes op de noodzaak van de strijd tegen armoede. First8 wil daarmee vooral ook het zelf actie ondernemen stimuleren. Onderdeel van de campagne 2007 is deze documentaire. Fotograaf Sander Veeneman reisde de afgelopen jaren over de wereld en fotografeerde veel kinderen die opgroeien in armoede, honger en ziekte. 'Ik breng de rauwe werkelijkheid in beeld', zegt hij daar zelf over. 'Uit nieuwsgierigheid, uit medelijden maar ook uit frustratie'. In 2004 stelde hij een fotoboekje samen van zijn krachtigste foto's. Hij stuurde dit boekje aan de 25.000 meest invloedrijke personen ter wereld als aanklacht tegen de voortdurende honger en armoede in de wereld. Er volgden honderden reacties die hem aanmoedigden om via First8 door te gaan met het maken van bewustwordingscampagnes. Veeneman: 'Het boekje was mijn schreeuw richting de wereldleiders om meer aandacht aan het armoedeprobleem te schenken. Maar ondanks alle ontwikkelingsprogramma's lijkt er nog steeds niet écht iets te gebeuren. Of verandert er toch iets? Is er wél toekomst voor de kinderen die ik in al die jaren heb gefotografeerd? Er was voor mij maar één manier om daar achter te komen: ze weer opzoeken.' In deze documentaire portretteert Veeneman het leven van drie kinderen in Mozambique, Zuid-Afrika en het noorden van Peru. Sommigen van hen fotografeerde hij meer dan twaalf jaar geleden. Hoe gaat het nu met hen? Drie kinderen, drie verhalen, drie speurtochten met elk een specifiek thema vormen samen een roadmovie-achtige film die je aan het denken zet.