Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Mijn beste vrienden

Over vier vriendinnen die met elkaar opgroeiden in Sarajevo. Filmmaakster Lidija Zelovic-Goekjian zoekt haar jeugdvriendinnen op, nu verspreid over de wereld. Wat is er met hen gebeurd de laatste 14 jaar: hoe zijn zij door de oorlog gekomen, hoe leven ze nu, hoe kijken ze terug op hun vroegere leven, Sarajevo en hun oude vrienden? Het is heerlijk om ergens in te geloven. Ik geloofde vroeger in Tito en in Joegoslavië. Het was een soort van religie, maar dan met een ander soort God. Ik geloofde zelfs dat iedereen die ik kende in hetzelfde geloofde: we waren allemaal trotse Tito-pioniers die op zouden groeien tot communisten, net als onze ouders. Het pad was eenvoudig en mooi. Mijn leven en dat van mijn vrienden waren hetzelfde.