Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De make-over van God

Gingen we in vroeger tijden naar Afrika om daar de zwarte zielen te bekeren tot een witte God, nu komen de Afrikanen óns het evangelie brengen. Omgekeerde missie is het parool. De witte kerken in de grote steden hebben het moeilijk en vergrijzen, terwijl de migrantenkerken booming zijn. In de Haagse volkswijk Laak probeert een witte kerk gezusterlijk samen te werken met een Afrikaanse migrantenkerk. Hoe gaan calvinistische orgelklanken samen met Nigeriaanse gospelsound en karaoke? In de Nederlandse kerken is homoseksualiteit inmiddels geaccepteerd, maar hoe gaat een Nigeriaanse dominee om met zijn lesbische collega? Wederzijdse religieuze inburgering blijkt geen sinecure te zijn. Eén in Christus klinkt goed, maar is geen onverdeeld genoegen.