Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De vloek van het goud

Goud is onze vloek geworden, constateert een bewoner van het Roemeense bergdorpje Rosia Montana. Na tweeduizend jaar een vredig bestaan te hebben geleid, dreigt het dorp te moeten wijken voor de Rosia Montana Gold Corporation. Deze met Canadees geld opgerichte onderneming heeft haar zinnen gezet op de met goud gevulde rotsen onder en rond het dorp. Veel dorpsbewoners weigeren hun medewerking. De Canadese investeerders willen vernielen waar Ceaucescu niet aan toe is gekomen, klinkt het bitter. Maar de verlokking van het geld maakt de Roemeense autoriteiten ongeduldig: in afwachting van de formele besluitvorming breken bulldozers het dorp alvast af.