Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Dat het paradijs voor mij zal zijn

Je ziet het beeld steeds vaker: Nederlandse vrouwen met hoofddoek. Deze documentaire toont drie Hollandse vrouwen die zich hebben bekeerd tot de islam. Voor ieder van hen heeft deze keuze grote consequenties. Ze bevinden zich vrijwel voortdurend in een culturele spagaat. De verwachtingen van familie en omgeving staan vaak haaks op hun nieuwe levensovertuiging. De 23-jarige Astrid wil een gezin stichten en is op zoek naar een goede, islamitische man. Die zoektocht is vanuit het Drentse Ruinen voor haar aanmerkelijk lastiger dan voor haar dorpsgenoten. Zij zoeken hun aanstaande in de plaatselijke discotheek. Inge heeft inmiddels een Egyptische man gevonden. Ze staat voor de keuze haar leven in Leiden te verruilen voor een strenger islamitisch leven in Caïro. Rabia uit Breda is al tien jaar getrouwd met een moslim. Zij wil graag verder groeien in de islam. Ze worstelt met zaken als polygamie, homoseksualiteit en het al of niet dragen van de gezichtssluier. Filmmaakster Merel Beernink duikt in het persoonlijke leven van deze vrouwen. Wat beweegt hen zich te bekeren tot een geloof dat zo ver afstaat van hun westerse achtergrond? Waarom geven ze vrijheden op die wij als een groot goed beschouwen?