Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Verlossing en verlichting (3/6)

De moderne mystica Miek Pot en soefi Mahmood Khan Youskine over de mystieke liefde tot God. God is niet opgesloten in synagoge, kerk of moskee. Je kunt de Eeuwige vinden in het hart van een 'true lover'. De zoektocht naar God gaat hand in hand met betrokkenheid op de medemens en de wereld.