Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Amish - a secret life

Een intiem portret van het gezinsleven en de geloofsbeleving van de Amish. Bij hoge uitzondering kreeg een filmploeg toestemming opnamen te maken bij een Old Order Amish-familie, die hiervoor met uitstoting kan worden bestraft. Omringd door het eenentwintigste-eeuwse Amerika leeft een groep mensen die een door geld en materialisme gedreven maatschappij de rug heeft toegekeerd. Zij wijzen de Amerikaanse droom van welvaart en succes af - of een bestaan gekenmerkt door misdaad, geweld, alcoholisme en echtscheiding. De Amish kiezen bewust voor een eenvoudig en sober leven - en een plekje in de hemel. Deze bijzondere film biedt een zeldzaam inkijkje in hun afgeschermde wereld en schildert een intiem portret van het gezinsleven en de geloofsbeleving van de Amish. Uniek zijn de opnamen die de filmploeg mocht maken van een Old Order Amish-familie, die daarvoor met uitstoting kan worden bestraft omdat foto- en filmopnamen binnen hun geloof streng verboden zijn. We leven mee met Miriam, David en hun gezin, en de worsteling om hun oude waarden en leefwijze in stand te houden te midden van het turbulente moderne bestaan.