Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Corpus Mama

18 jaar, 4 maanden, 6 dagen en 3 uur zorgde Marcel voor zijn verlamde moeder. De laatste twee jaar volgde maker Jan Willem den Bok hem en filmde van zeer nabij hoe hij zijn mantelzorg vormgaf.