Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Mijn geniale broer Harry

Filmmaker Roy Dames wordt opgebeld door een stem uit het verleden. Een vrouw uit het dorp en de kerk van zijn jeugd meldt hem dat de kerk, waar hij als baby ooit gedoopt werd en waar hij als tiener de uitvaart van zijn broer bijwoonde, op last van het bisdom gesloten wordt. Er is verzet georganiseerd. Of Roy zijn camera wil gebruiken om dat verzet kracht bij te zetten. Dat doet hij. Maar tegelijkertijd wordt Roy geconfronteerd met veel herinneringen. Aan zijn jeugd, zijn geloof, maar bovenal aan zijn broer. Zijn broer, tegen wie hij erg opkeek en die Roy vanwege diens vroege dood met zijn leven wil eren.