Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Mijn zusje de soldaat

Filmmaakster Dikla Zeidler van Israelisch-Nederlandse huize heeft vanwege haar Nederlandse connectie haar dienstplicht niet vervuld. Haar jongere zusje maakt de keuze dat wel te doen. Dikla registreert welke spanningen dat voor dat het gezin oplevert en hoe het hen beïnvloedt. Maar ook hoe haar idealistische zusje langzamerhand deel wordt van een groot apparaat en haar ideële veren verbleken.