Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Het land van melk en Misgano

Sinds 1948 emigreren veel Joden vanuit de hele wereld naar Israël. Onder hen ook de Ethiopische Joden die de laatste jaren het meest opvallen, niet alleen vanwege hun huidskleur die hun mikpunt maakt van rascisme, maar ook vanwege de problemen die zij ondervinden om zich aan de moderne Israëlische maatschappij aan te passen. Jan Willem den Bok volgde Misgano Mangeste, een 33-jarige Afrikaanse Jood die zijn kans grijpt de armoede van Ethiopië achter zich te laten om voor hemzelf en zijn gezin een bestaan op te bouwen in Israël. Gedurende twee maanden filmt de camera Misgano van de lemen hut diep in de binnenlanden van Ethiopië, waar hij afscheid neemt van zijn familie tot het moment dat hij het asfalt van Ben Goerion Airport kust. Duidelijk wordt dat Misgano nauwelijks beseft wat hem te wachten staat. Zijn droom van een nieuw vaderland lijkt onafwendbaar op een teleurstelling uit te lopen. Toch blijft hij geloven dat hij terug moet gaan naar het land dat ooit duizenden jaren geleden door God aan zijn voorvaderen beloofd is.