Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Eigen hachje eerst? Over solidariteit & onbaatzuchtigheid

Eigen hachje eerst? Over solidariteit & onbaatzuchtigheid

In de discussie over het behoud van onze welvaart dringt de vraag zich regelmatig op hoe het gesteld is met onze onderlinge solidariteit. De huidige generatie ouderen heeft goed voor zichzelf gezorgd, ze hebben dikke pensioenen, eigen huizen en veel vrije tijd. De jongeren van nu zijn de klos, ze moeten langer doorwerken, meer betalen en krijgen het, voor het eerst na de oorlog, niet beter dan hun ouders. Staat de 'good old' solidariteit onder druk? Nu de verzorgingsstaat wordt omgevormd en gedecentraliseerd, van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad, en flink afgeslankt, komt de vraag op of de onderlinge solidariteit nog wel bestaat. Willen jongeren zorgen voor ouderen? Gezond voor ziek? Rijk voor arm? Wordt ontwikkelingshulp ingeruild voor handel? Ieder voor zich en God voor ons allen? Of zijn we nog altijd in staat tot wederkerigheid en onbaatzuchtigheid? Met onder anderen: Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen, Annelies van Heijst hoogleraar zorg, cultuur en caritas, en Margo Trappenburg bijzonder hoogleraar Drees leerstoel voor sociaal politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie.

EO/IKONdocs

Onder het label EO/IKONdocs vindt u alle documentaires van de voormalige IKON en het huidige EO/IKONdocs voorzover daarvan kijklinks beschikbaar zijn.