Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Wat is ons heilig?

LUX: OP ZOEK NAAR WAT ONS HEILIG IS Wat is ons heilig? Wat is zozeer van betekenis dat het ons inspireert, raakt en onherroepelijk in beweging zet? En wat kennen wij absolute waarde toe? Soms lijkt het alsof in onze samenleving alles ter discussie staat. Alles is relatief, alle heilige huisjes zijn gesloopt. Maar is dat wel zo? Deze nieuwe reeks van LUX staat in het teken van het project 'Heilig?' van de IKON in samenwerking met het Soeterbeeck Programma, Trouw en Nieuwwij.nl. TWEELUIK OVER RELIGIE IN HET PUBLIEKE DOMEIN Afl. 3: God achter de voordeur? Over 'klaagchristenen'& nieuwe mythevorming (16 juni) 'Weg met de privileges van gelovigen in wet -en regelgeving', klinkt de mantra van de liberale, blanke meerderheid luid en duidelijk. Religie is een privézaak en God hoort achter de voordeur. Dit alles vanwege het feit dat we in een geseculariseerd land leven, waar de rol van religie is uitgespeeld. En dat moet maar eens duidelijk zijn voor die 'klaagchristenen', om over achterlijke moslims nog maar te zwijgen. Maar laten zaken die ons heilig zijn zich wel zomaar privatiseren en achter de voordeur opsluiten? Zou bij deze poging God achter de voordeur op te sluiten niet veeleer de seculiere wens de vader van de gedachte zijn? Is er eigenlijk wel sprake van de verbanning van religie uit het publieke domein? En welke functie heeft het publieke domein als het gaat om de zichtbaarheid van religie? Met onder anderen: Paul Schnabel, directeur van het SCP, Manuela Kalsky, bijz. hoogleraar Schillebeeckx-leerstoel voor theologie & samenleving, Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar rechten van de mens. Redactie: Christine Raven, Els Duran; stagiaire: Mo Schuttel; productie: Margie Monfils; regie: Wilberry Jakobs; eindredactie: Ida Overdijk

EO/IKONdocs

Onder het label EO/IKONdocs vindt u alle documentaires van de voormalige IKON en het huidige EO/IKONdocs voorzover daarvan kijklinks beschikbaar zijn.