Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Arme blanken

Na de afschaffing van de apartheid is er in Zuid-Afrika veel ten goede veranderd. De zwarte bevolking heeft meer rechten en meer kansen gekregen in een nieuwe democratische samenleving. Maar niet iedereen heeft van de nieuwe situatie geprofiteerd. De nieuwe onderklasse van Zuid-Afrika richt zich op een aantal blanke gezinnen die, veelal als gevolg van de voorkeursbehandeling van zwarten, hun baan zijn kwijtgeraakt en in armoede zijn vervallen. Het is een groep waarover nauwelijks gesproken wordt, maar die snel in omvang toeneemt. Een portret van een ouder echtpaar dat de aan lager wal geraakte blanken probeert te helpen met een soort van voedselbank. De weldoeners krijgen geen financiele steun van de regering voor hun werk en het is dan ook alleen te danken aan hun vasthoudendheid dat ze het hoofd boven water weten te houden. De hulp is, hoe waardevol ook, een druppel op een gloeiende plaat. Vredeveld gaat met het echtpaar mee naar Coronation Park, een tentenkamp even buiten Johannesburg, waar een grote groep voornamelijk blanken onder miserabele omstandigheden leeft. Velen van hen zijn bitter en moedeloos. Ze voelen zich in de steek gelaten door de regering, die ze destijds zelf hebben gekozen.

EO/IKONdocs

Onder het label EO/IKONdocs vindt u alle documentaires van de voormalige IKON en het huidige EO/IKONdocs voorzover daarvan kijklinks beschikbaar zijn.