Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De Tafel van Tijs

Christelijk opinieprogramma, waarin Tijs van den Brink met zijn gasten praat over actuele onderwerpen op het gebied van levensbeschouwing, ethiek en morele dilemma's.

  • De discussie over wel of geen stervenshulp voor ouderen die hun leven voltooid achten blijft de gemoederen bezighouden. Psychiater en hoogleraar Damiaan Denys is er fel op tegen, maar voormalig D66-politicus Jan Terlouw is al jarenlang een voorstander van.
  • Volgens Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp is klimaatverandering de oorzaak van veel oorlogen en van de grote vluchtelingenstromen. Daarom moeten we de strijd tegen klimaatverandering veel serieuzer nemen, zegt hij. Ondernemer Martine van Veelen onderschrijft zijn pleidooi volledig.
  • Een politieke partij die zelf geen meningen heeft, maar over elk onderwerp een internetpeiling houdt. Is dit idee van Geenpeil een aanvulling op onze democratie? Hoofdredacteur Sjirk Kuijper van het Nederlands Dagblad geeft zijn mening.