Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Dirk Groot

Dirk Groot betrad de wereld mopperend en was dat op een goed moment behoorlijk beu. Hij pakte een vuilniszak en begon met een schoonmaak buitenshuis, met alle gevolgen van dien.