Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Jeangu Macrooy

Het ene moment leefde Jeangu Macrooy toe naar het Eurovisiesongfestival, het volgende moment blijft ook hij zo veel mogelijk thuis. Hij legt ons op bed met een gedicht dat zijn moeder hem leerde.