Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Klaas van der Kamp

In deze aflevering Klaas van der Kamp. De nachtzoen. De kunst van eeuwig leven is onze dromen over elkaar te laten struikelen. Want als we niet meer dromen is het leven voorbij. Deze nachtzoen krijgen we van de aanvoerder van de Raad van Kerken.