Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Cocky Drost

Cocky Drost luisterde als jong meisje al naar bevlogen teksten uit de Bijbel. Bijvoorbeeld een bijzondere psalm waarin de nacht werd genoemd, en die voor deze relatietherapeut iets totaal anders is gaan betekenen.