Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Greetje van Beusichem

Als heilssoldaat in het Leger des Heils wilde ze er zijn voor de mensen die het minder troffen dan zij in deze wereld. Eén persoon heeft haar gedachten nooit verlaten. Een nachtzoen van Greetje van Beusichem.