Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nels Fahner

In het klooster zoekt deze schrijver stilte en orde. Thuis vindt hij rust in kijken naar de overgave waarmee zijn dochtertje zich onbevreesd overgeeft aan de nacht. Een nachtzoen van Nels Fahner.