Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Paula Irik

Mag het licht aan? Het donker is voor veel mensen hartstikke eng. Deze geestelijk verzorger werkt dagelijks met mensen met dementie en vertelt hoe zij de nacht ervaren.