Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Mariska van Beusichem

Deze predikant is sinds enkele jaren stadspastor en geniet met volle teugen van het Zwolse dag- en nachtleven. Wat spookt ze uit in de straten van die stad aan de IJssel?