Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Daan Savert

Deze theoloog is vol van radicale ethiek en pacifisme. Inspiratie haalt hij uit een tv-programma dat hij als kind elke avond keek voor het slapengaan.