Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Hans Beerekamp

Deze NRC-journalist en tv-criticus omarmt het virtuele bestaan. Hij is gelukkig in zijn ivoren torentje en blij met zijn twittervrienden, al moet hij in de winter wel uitkijken voor depressiviteit. Een tweede nachtzoen van Hans Beerekamp.