Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Henk van Straten

Deze schrijver die wekelijks meelift in de Volkskrant weet uit eigen ervaring dat een beetje uit elkaar vallen goed is, ja zelfs een moment van verlichting kan zijn.