Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Boris van der Ham

Deze voorzitter van het Humanistisch Verbond pleit voor politieke erkenning van de vriendschap als een van de mooiste sociale verbanden in onze samenleving.