Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Mies van Hout

De Nachtzoen. Deze grafisch ontwerper en illustrator van kinderboeken legt uit dat creatief denken niet logisch maar lenig is. Op de rand van het bed laat ze ons kennismaken met vissen die vrolijk, bang, bedroefd en verward zijn. Deze nachtzoen krijgen we van Mies van Hout.