Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Lammert Kamphuis (2)

De Nachtzoen. Deze filosoof en theoloog leerde van Heidegger en Plato om dicht bij de alledaagse vragen te blijven. En van Socrates om als een vroedvrouw les te geven aan zijn studenten. Zijn droom is dat hij tot in lengte van dagen kwetsbaar zal blijven. Deze tweede nachtzoen krijgen we van Lammert Kamphuis.