Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Karel Smouter (2)

De Nachtzoen. Deze geëngageerde journalist en filosoof ligt weleens wakker. Hij weet wat we nodig hebben: sereniteit. De wijsheid het verschil te zien tussen de dingen die we moeten aanvaarden en de zaken waaraan we iets kunnen veranderen. We krijgen een tweede nachtzoen van Karel Smouter.