Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Frederik de Groot

In deze aflevering Frederik de Groot. Deze acteur heeft bij het klimmen der jaren ingezien dat een neurose opgelopen in onze kindertijd alsnog ontmaskerd kan worden. Er is nog steeds tijd om onszelf te worden.