Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Lenny Kuhr

Ze heeft een nachtstem waarmee ze ons al decennia troost. Ze is een troubadour van alle tijden. Hoewel haar stem het ooit tijdenlang liet afweten. 's Nachts oefent ze zich haar dromen te herinneren omdat die haar iets te zeggen hebben. Dromen zijn in staat onze illusies en aannames over onszelf te doorklieven en daar heeft ze wel oren naar. We worden melodieus op bed gelegd door Lenny Kuhr.