Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Marieke de Bruijn

Ze helpt mensen die hun verlies moeten nemen. Die in de rouw zijn, om wat voor reden ook. Ze laat hen het gereedschap zien dat ze eigenlijk zelf al lang op zak hebben. Dat heeft ze zelf ook aan den lijve ervaren. Dat haar grootste troost ergens diep in haar binnenste huist. En ja, liefhebben kan zeer doen. Toch is dat geen reden om je hart te sluiten. Deze nachtzoen krijgen we van psychotherapeute Marieke de Bruijn.